Sikring af finansiel stabilitet

Sikring af
finansiel stabilitet

Finansiel Stabilitet skal medvirke til at sikre finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at restrukturere og afvikle visse nødlidende finansielle virksomheder. Finansiel Stabilitet varetager desuden den danske indskyder- og investorgarantiordning ved Garantiformuen. Herudover varetager Finansiel Stabilitet afviklingen af de resterende aktiviteter overtaget i medfør af de tidligere bankpakker.

Finansiel Stabilitet i tal

Balance i mia. kr. Medarbejdere i FTE
Balance Gns. antal medarbejdere